Polisa życiowa to więcej niż ubezpieczenie. To również oszczędzanie, planowanie spełniania marzeń i realizacji życiowych celów. Pieniędzy jest zawsze za mało i trudno spodziewać się zmiany tej sytuacji, kiedy żyje się w czasach, gdy państwo nie zapewnia pracy, publiczna służba zdrowia i edukacja są bezpłatne tylko z nazwy, a emerytury zapowiadają się nieprzyzwoicie niskie.

ubezpieczenia na życie

Polisa życiowa jest umową zawieraną nawet na bardzo wiele lat. W zależności od wariantu pełni ona różną rolę. Tym razem, zamiast wyjaśniać definicje i inne zawiłości umowy, piszemy w jakich obszarach życia tego rodzaju ubezpieczenie może nam pomóc.

#1 Ochrona

Bieżących dochodów...

1.

w razie utraty pracy – polisa zapewni środki w okresie poszukiwania nowego pracodawcy i pokryje ewentualne koszty związane z koniecznością podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych.


2.

w razie utraty zdolności do pracy – niezdolność do wykonywania pracy i obniżenie poziomu dochodów może pojawić się w następstwie ciężkiej choroby lub doznania poważnych urazów powypadkowych. Dodatkowe środki z polisy uzupełnią świadczenie rentowe oraz pokryją koszty przygotowania się do pracy w zupełnie nowym zawodzie.


3.

w razie przejścia na emeryturę – zbierane przez lata oszczędności powiększą pobieraną państwową emeryturę. Odkładane na polisie pieniądze skutecznie opierają się inflacji i ponadto powiększają się każdego roku o wypracowany zysk. Naprawdę duże oszczędności rosną powoli, a tylko takie dają poczucie bezpieczeństwa. Polisa jest doskonałym czynnikiem motywującym i wspierającym systematyczność oszczędzania. Ostatecznie mamy tyle pieniędzy, ile nie wydamy, a nie ile ich zarobimy.

#2 Ochrona

Rodzinnych finansów...

4.

w razie choroby lub inwalidztwa – polisa pokryje koszty leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, przystosowania mieszkania pod wymogi niepełnosprawności, wynagrodzenia osób sprawujących opiekę: pielęgniarki czy pomocy domowej. Nieszczęśliwe wypadki są stałym elementem życia. W polskich realiach poważnego niedomagania systemu publicznej opieki zdrowotnej jeszcze większe znaczenie ma możliwość sfinansowania wizyt w prywatnych gabinetach lekarskich.


5.

w razie zaciągnięcia kredytu – polisa zabezpiecza spłatę kredytu samochodowego lub mieszkaniowego w sytuacji nagłej utraty źródła dochodów lub śmierci zarobkującej osoby. Jest to szczególnie ważne w przypadku związania się wieloletnią umową z wysoką sumą zobowiązania. Ubezpieczenie odsuwa od rodziny groźbę przejęcia zadłużonego mienia przez bank, a więc utraty dachu nad głową. Najgorszy scenariusz związany z zakupem mieszkania lub domu na kredyt może wyglądać tak: 1/ z jakiegoś powodu następuje utrata dochodów i zaczyna brakować pieniędzy na spłatę rat, 2/ dla banku zaległości w ratach są podstawą do rozwiązania umowy kredytowej, 3/ prawo bankowe pozwala żądać od niesolidnego kredy tobiorcy natychmiastowej spłaty całości pożyczki razem z odsetkami, 4/ brak podporządkowania się nakazowi oznacza złożenie w sądzie wniosku przez bank o pozwolenie na przeprowadzenie licytacji komorniczej zadłużonej nieruchomości oraz eksmisję jego użytkowników do lokalu zastępczego lub socjalnego, 5/ człowiek zostaje bez własnego kąta, z zajętą połową wynagrodzenia i z powodu narastających odsetek z długiem do końca życia. Jak widać ubezpieczenie jest potrzebne nie tylko bankowi, lecz przede wszystkim ludziom kupującym za pożyczone pieniądze.


6.

w razie śmierci jedynego „żywiciela” rodziny – w sytuacji utraty źródła dochodów, na skutek śmierci osoby zarabiającej na utrzymanie rodziny, polisa zapewni jego najbliższym środki na pokrycie stałych miesięcznych kosztów i bieżącego funkcjonowania. Jeśli zmarły był jedynym rodzicem dziecka, wtedy na jego rzecz wypłacane będzie co miesiąc dodatkowe świadczenie – renta.


7.

w razie ułatwienia dzieciom życiowego startu – środki zgromadzone na polisie pomogą spełnić plany życiowe dzieci. Na wydatki warunkujące dobrą przyszłość i ułatwione wejście w dorosłość składają się chociażby koszty edukacji i zakupu mieszkania. Jak też wiele mniejszych i równie niezbędnych.


8.

w razie śmierci wspólnika firmy – polisa zabezpiecza środki potrzebne na wykupienie od spadkobierców tej części udziałów, które należały do zmarłego współwłaściciela. W innym przypadku spadkobierca po nim, ktoś zupełnie obcy, może uzyskać decydujący głos w sprawie prowadzenia firmy.

#3 Ochrona

Zgromadzonych oszczędności...

9.

w razie wypłaty zgromadzonych środków – zlecając wypłatę pieniędzy z polisy powinniśmy otrzymać ich nieco więcej, niż gdybyśmy skorzystali z rozwiązań bankowych, ponieważ zysk osiągnięty z inwestycji w obligacje i akcje giełdowe jest zwolniony z 19% podatku, często nazywanego podatkiem Belki. Jedynie odkładając oszczędności w powiązaniu z polisą ubezpieczeniową można uniknąć podatku od zysków kapitałowych i to zarówno przy zlecaniu przeniesienia jednostek funduszy, jak i końcowego ich wykupu.


10.

w razie udzielenia pomocy finansowej – polisa jest wygodną formą przekazania pieniędzy komukolwiek kogo wybierzemy, nawet z pominięciem osób z własnej rodziny. Ubezpieczony może wskazać dowolną osobę (uposażonego), która po jego śmierci otrzyma zgromadzone przez niego pieniądze. A przy okazji mamy dwie dodatkowe korzyści. Po pierwsze, suma oszczędności nie jest pomniejszana o podatek od darowizn, bo wypłacenie środków z polisy jest świadczeniem ubezpieczeniowym, w żadnym razie darowizną, którą zajmują się urzędy skarbowe. Po drugie, wypłacona kwota nie jest pomniejszona o podatek spadkowy, ponieważ środki zebrane na koncie oszczędnościowym ubezpieczenia nie wchodzą do masy spadkowej po zmarłym właścicielu polisy. Przepisy prawa spadkowego wyłączają uposażonego i źródło jego wzbogacenia z postępowania spadkowego.


11.

w razie popadnięcia w długi – polisa chroni przed zajęciem komorniczym, bo 75% wypłaconego świadczenia nie podlega tej egzekucji. Wierzyciel nie może zmusić dłużnika, aby ten wszystkie pieniądze z polisy przeznaczył na spłatę zadłużenia. Komornik może przejąć najwyżej ćwiartkę z kwoty znajdującej się na polisie.

Koniec zakładki życiowej Dziękujemy.